• 1) Kup minimum 2 różne produkty
  konkursowe, które znajdziesz w jednym
  z trzech wydań gazetki urodzinowej SPAR.
 • 2) Napisz jak wyglądałyby Twoje wymarzone urodziny.
 • 3) Zachowaj paragon i wpisz jego numer
  w formularzu zgłoszeniowym.
0/30

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:
 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest SPAR Polska S. A., 35-234 Rzeszów, ul. Trembeckiego 5, nr tel. 17 888 62 80, email: biuro.spar@spar.pl
 • Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 a) ww. Rozporządzenia w celach związanych i nie będą udostępniane innym podmiotom.
 • Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.
 • Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Niniejsze dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkursu, a w przypadku wyrażenia zgody w celach marketingowych - do momentu odwołania tej zgody.
 • Podanie danych osobowych jest fakultatywne, lecz brak ich podania uniemożliwia uczestnictwo w konkursie lub/i korzystanie z oferty marketingowej Administratora Danych. Pana/Pani dane nie będą podlegały profilowaniu.